boek
tegen de
beste prijs

100% beste
prijs garantie

Gegevensbescherming & cookies

Ons privacybeleid

Privacybeleid volgens de telecommunicatiewet (TKG) en de wet op de gegevensbescherming (DSG)

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail hebt verstrekt, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. De verstrekte gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan het verantwoordelijke kantoor binnen de onderneming.

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, tenzij de wet dit voorschrijft.

Gegevensopslag

De aan ons verstrekte gegevens worden slechts bewaard totdat is voldaan aan het doel waarvoor zij aan ons zijn toevertrouwd. Indien wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, worden deze in acht genomen.

Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij de opgeslagen gegevens op uw verzoek wissen. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, zullen wij deze corrigeren nadat wij u daarvan in kennis hebben gesteld.


Matomo

Wij gebruiken Matomo (voorheen “Piwik”) voor web analytics, een dienst geleverd door “InnoCraft Ltd”, een Nieuw-Zeelandse onderneming (NZBN 6106769) met hoofdkantoor te: 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland, met behulp van cookie-technologie. Wij gebruiken de “Self Hosted” versie van Matomo. Dit betekent dat uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven, aangezien de software rechtstreeks op onze webserver draait. Bovendien hebben wij Matomo zo geconfigureerd dat uw IP-adres in afgekorte vorm wordt geregistreerd, zodat uw persoonlijke gebruiksgegevens uitsluitend anoniem worden verwerkt. Het is daarom niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. Meer informatie over Matomo’s gebruiksvoorwaarden en regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://matomo.org/privacy/


De cookie-instellingen wijzigen

In de instellingen van uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) kunt u aangeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar u deze instellingen precies vindt, hangt af van uw browser. U kunt de overeenkomstige instellingen vinden met de helpfunctie van uw browser


Online geschillenbeslechting

De EU-verordening betreffende online geschillenbeslechting in consumentenzaken (nr. 524/2013) is van kracht sinds 9 januari 2016. Geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met online verkoopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten kunnen worden beslecht via het volgende online platform. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken ze uitsluitend voor het beoogde doel en geven ze alleen door aan derden indien zij op onze uitdrukkelijke instructie bijdragen tot de verwezenlijking van het doel. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming(GDPR) van de EU en volgens het Bundesgesetzblatt 2017/120(LINK) van de Republiek Oostenrijk met definitieve inwerkingtreding 25.5.2018, hebben gebruikers het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen. Bovendien heeft iedere klant of gebruiker te allen tijde het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om dergelijke gegevens te bewaren of te melden.